Anıtkabir Derneği'ne 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 3. maddesindeki özellikleri taşıyan ve dernek amaçlarının gerçekleşmesi yönünde çalışmayı arzu eden 18 yaşını doldurmuş ve medeni haklarını kullanmaya ehil olan herkes derneğimize üye olabilir. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 100 TL (Yüz Türk Lirası) olup müteakip dönemin aidatı, Yönetim Kurulunun önerisine göre Genel kurulca saptanır. Belirlenen aidat her yılın en geç NİSAN ayı sonuna kadar derneğin banka hesabına yatırılır ya da posta çeki hesabına havale edilir veya dernek merkezine makbuz karşılığında ödenir.

Derneğe asıl üye olmak isteyenler , kendi el yazısıyla ödemeyi taahhüt ettiği yıllık aidatı ve girişte yapmak istediği bağış miktarını, ikamet ve iş adresini telefon numarasını, belirtilen bir dilekçeye ya da dernekçe düzenlenmiş başvuru formuna kimlik kartının fotokopisini ve 2 adet vesikalık resmini de ekleyerek Dernek Başkanlığına başvurur. Yönetim Kurulu, başvuruyu inceleyerek isteğin kabul veya reddedildiğini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Anıtkabir Derneği Türk Silahlı Kuvvetler personelinin üye olmasına izin verilen derneklerdendir.

Bağış ve yardımlar için hesap numaralarımız:

İŞ BANKASI BEŞEVLER ŞUBESİ
IBAN : TR88 0006 4000 0014 2190 8787 87

Posta Çeki Hesap No
608 6201

Nasıl Üye Olunur ?

Üyelik formunu bilgisayarınıza kayıt edin. Üyelik Formunu buradan indirebilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Sitemizden indirmiş olduğunuz üyelik formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak derneğimize elden, posta veya faks ile adresimize iletebilirsiniz.