1. Genel Kurul:

Bütün üyelerin bulunduğu kuruldur.


2. Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı E. Tuğg. Şadi ÖNER
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN
Üye E. Tuğg. Mehmet Tevfik BEDÜK
Üye Dr. Ali GÜLER
Üye Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez


3. Denetleme Kurulu:

Üye E. Alb. A. Koray DAĞTEKİN
Üye Yeminli Mali Müşavir Metin ÖZER
Üye E. Alb. Rıfat MESÇİOĞLU