1. Genel Kurul:

Bütün üyelerin bulunduğu kuruldur.


2. Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı E. Tuğg. Şadi ÖNER
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN
Üye E. Tuğg. M.Tevfik BEDÜK
Üye Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI
Üye Yrd.Doç.Dr.(E.Alb.)Ali GÜLER


3. Denetleme Kurulu:

Üye E. Alb. A. Koray DAĞTEKİN
Üye Yeminli Mali Müşavir Metin ÖZER
Üye E. Alb. Rıfat MESÇİOĞLU