1. Genel Kurul:

Bütün üyelerin bulunduğu kuruldur.


2. Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı E. Tuğg. Şadi ÖNER
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN
Üye (E) Alb. Ahmet Haluk EKTİRİCİ
Üye (E) Alb. Aziz Kamil GÜLER
Üye (E) Alb. Hakan Osman SERT


3. Denetleme Kurulu:

Üye E. Alb. A. Koray DAĞTEKİN
Üye Yeminli Mali Müşavir Metin ÖZER
Üye E. Alb. Rıfat MESÇİOĞLU