Anıtkabir’in güzelleştirilmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, Anıtkabir’in müze ve kitaplığına ATATÜRK’ün yaşamı, hatırası ve dünya görüşü ile ilgili her türlü eşya, belge, kitap, fotoğraf ve bu gibi malzemeleri temin etmek, ATATÜRKÇÜ düşünce sisteminin araştırılması, yaygınlaştırılması ve tanıtılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak, ATATÜRK ve Anıtkabir konusunda araştırma yapan kişi ve kuruluşlara her türlü yardımda, Anıtkabir Komutanlığı'na devlet bütçesiyle sağlanması mümkün olamayan gereksinmelerinin sağlanarak her türlü hizmet ve faaliyetlerinin hızlı ve eksiksiz yapmasına olanaklar ölçüsünde destek olmaktır.


Amacını gerçekleştirmek için, derneğin yapacağı etkinlikler:


1. Anıtkabir’e ait prodüksiyonlar, katalog, rehber, kartpostal slayt, deplianları vb. tanıtıcı ve hatıra niteliğinde eşyalar yaptırmak ve ilgililerin istifadesine bağış karşılığında sunmak,


2. Anıtkabir müze ve kitaplığı için gerekli belgeleri, kitapları, çeşitli objeleri ve malzemeleri sağlamak,


3. ATATÜRK ve Anıtkabir ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu çalışma ve araştırmaların sonuçlarının yayınlanması-na yardımcı olmak,


4. ATATÜRK ve Anıtkabir hakkında konferans, seminer, panel ve sempozyum gibi bilimsel faaliyetler ve sergiler düzenlemek isteyenlere yardımcı olmak ve yetkili makamların izni alınmak koşulu ile bu faaliyetler için gerektiğinde Anıtkabir konferans salonundan yararlanmak.


5. Atatürk ve Anıtkabir hakkında bilgi isteyen kişi ve kurumlara özellikle okul ve öğrencilerine kitap, resim, broşür, vb. yayınlarla (olanak ölçüsünde) yardımda bulunmak,


6. Anıtkabir Komutanlığının hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olmak, onun taleplerini değerlendirerek olanaklar ölçüsünde destek olmak ve bağışta bulunmak.