19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU


19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE
ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
15-18 MAYIS 2019 - ANKARA

 

2019 Yılının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmasının 100. Yıldönümü olması nedeniyle 15-18 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ile Anıtkabir Derneği tarafından Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Bu sempozyumda, IX. Ordu Müfettişliği görevine atanan Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının yeni Türk Devleti’nin doğuşuna zemin hazırlayan bir süreci başlattığı gerçeğinden hareketle; bu sürecin Türk İstiklâl Mücadelesi’ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuşuna olan etkileri dönemin iç ve dış koşulları bağlamında ele alınacaktır.

Birinci Dünya Savaşı, Mütareke Dönemi’ndeki gelişmeler, Osmanlı topraklarının işgali, işgale yönelik tepkiler, aydınların kurtuluş çareleri, barış görüşmeleri, Millî Mücadele Hareketi’nin örgütlenmesi, Kongreler süreci, Misâk-ı Millî, Millî Mücadele’nin askerî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri, TBMM’nin açılması ve çalışmaları, “İstiklâl-i tam” fikri ve Kuvayı Millîye ruhundan günümüze yansıyanlar üzerine yeni yorum ve bulgulara dayanan tebliğlerin ele alınması ve tartışılması planlanmıştır.

Sempozyum ana temaları çerçevesinde gönderilecek tebliğlerin, arşiv belgelerine ve/veya yeni yorumlara dayalı ve daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Gönderilecek tebliğlerin seçiminde aşağıdaki başlıklara öncelik verilecektir. Bu ana başlıklar dışında, orijinal bulguları ve meselelerin çözümüne yönelik yeni kuram, yaklaşım, bakış ve yorumları içeren tebliğler de değerlendirilecektir.

 

KONU BAŞLIKLARI

 •  Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Mütarekelere Giden Süreç
 •  Mondros Mütarekesi ve Mütareke’nin Uygulanması
 •  Mütareke Sürecinde İstanbul (Siyasî, Askerî, Toplumsal ve Ekonomik Durum)
 •  Mütareke Sürecinde Anadolu (Siyasî, Askerî, Toplumsal ve Ekonomik Durum)
 •  Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki Faaliyetleri
 •  Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi
 •  Mustafa Kemal Paşa ile Anadolu’ya Geçenler: Biyografiler ve Portreler
 •  Batı’da Türkiye’nin Kaderine İlişkin Tartışmalar: Barış Görüşmeleri
 •  Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’daki İlk Etkinlikleri ve Kongreler Süreci (Havza ve Amasya Genelgeleri, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri)
 •  Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi ve Faaliyetleri
 •  Misâk-ı Millî Kararları ve Etkileri
 •  TBMM’nin Kuruluşu, Yapısı ve Faaliyetleri
 •  Siyasî, Askerî, Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Millî Mücadele
 •  İstiklâl-i Tam Fikri ve Kuvayı Milliye Ruhu

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma tebliğ ile katılmak esastır. Tebliğlerde aranacak nitelikler ile başvuru formuna ve diğer bilgilere H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün http://www.ait.hacettepe.edu.trve Anıtkabir Derneği’ninhttps://www.anitkabir.com.truzantılı internet sayfasından erişilebilir. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının adı geçen internet sayfalarında yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişlerini, yayın listelerini ve en az 300 kelimeden oluşacak tebliğ özetlerini 18 OCAK 2019 tarihi mesai bitimine kadar 19mayissempozyumu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Tebliğ özetlerinin Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından kabul edilen tebliğlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Tebliğ sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri sempozyumu düzenleyen kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

 

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Anıtkabir Derneği

 


 

SEMPOZYUM KURULLARI

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Derviş KILINÇKAYA, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü

Emekli Tuğgeneral Şadi ÖNER, Anıtkabir Derneği Başkanı

Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN, Anıtkabir Derneği Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Ayten Sezer ARIĞ, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Oğuz AYTEPE, Anıtkabir Derneği Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Bige SÜKAN, A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Anıtkabir Derneği Bilim Kurulu Üyesi

Emekli Tuğgeneral Tevfik BEDÜK, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Emekli Tuğgeneral Bulut Ömer MİMİROĞLU

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Dr. Veli Fatih GÜVEN, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Dr. A. Cüneyt KÜSMEZ, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Dr. Sadık Erdaş, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Dr. Haydar Seçkin Çelik, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Dr. Emre Saral, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Mustafa DOĞAN, Anıtkabir Derneği

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Arshi KHAN, (Professor Department of Political Science Aligarh Muslim University)

Prof. Dr. Ayten Sezer ARIĞ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Bige SÜKAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Celil NAGİYEV (Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Çengiz HAKOV (Bulgaristan Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Damir SHAPSUGOV (Russian Presidential Academy)

Prof. Dr. Derviş KILINÇKAYA (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferudun ATA (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI (Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞDU (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Nedim İPEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejla GÜNAY (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Numan ARUÇ (Makedonya Bilim ve Sanatlar Akademisi, MANU)

Prof. Dr. Oğuz AYTEPE (Anıtkabir Derneği Bilim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Orhan DOĞAN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Orlin SABEV (Bulgar Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Redzep ŠKRİJELJ (Novi Pazar Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Salim GÖKÇEN (Erzincan Üniversitesi)

Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN (Anıtkabir Derneği Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Selami KILIÇ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)

Prof. Tadashi SUZUKI (Departament of West Asian Studies Institute of Oriental Culture University of Tokyo)

Prof. Dr. Talas OMARBEKOV (El Farabi Kazak Millî Üniversitesi)

Prof. Dr. Tynchynbek CHOROTEGIN (Kyrgyz National University named after Yusup Balasagyn)

Prof. Dr. Ulvi KESER (Girne Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz ASLAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Emekli Tuğgeneral Tevfik BEDÜK (Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüsnü ÖZLÜ (Milli Savunma Üniversitesi)

Doç. Dr. Liliana BOSCAN (Bükreş Üniversitesi)

Doç. Dr. Nurten ÇETİN (Trakya Üniversitesi)

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. A. Cüneyt KÜSMEZ (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Ali GÜLER (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Fatih ÖZKURT (Anıtkabir Derneği)

Dr. Günver GÜNEŞ (Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ (SOTA Hollanda)

Dr. Sadık ERDAŞ (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Suat AKGÜL (Antalya)

Dr. Süleyman HATİPOĞLU (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Dr. Süleyman TEKİR (Sinop Üniversitesi )

Dr. Veli Fatih GÜVEN (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Zekeriya TÜRKMEN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
 

SEKRETARYA

Dr. Ali GÜLER, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Dr. Haydar Seçkin ÇELİK, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Dr. Emre SARAL, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Figen YÜKSEK, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Gönül BİLMEZ, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Mustafa DOĞAN, Anıtkabir Derneği

Güler Can DEMİRCİ, Anıtkabir Derneği
 

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

 

ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME

 

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 300 kelimelik tebliğ özetlerini 18 OCAK 2019 tarihine kadar 19mayissempozyumu@gmail.com adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Tebliğ özetleri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/ düzeltme/ ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen tebliğler 18 ŞUBAT 2019 tarihinde ilgililere duyurulacaktır.

 

TAM METİN GÖNDERME

 

Kabul edilen tebliğlerin tam metinlerinin 14 NİSAN 2019 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak 19mayissempozyumu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen tebliğler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerekSempozyum Programı’na dahil edilecektir.

 

TEBLİĞ YAZIM KURALLARI

 

 1.     Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalayarak yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik ünvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2.     Başlık ve yazar adından sonra yaklaşık 300 kelimelik 10 punto ile Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmeli; Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler konulmalıdır.
 3.     Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
 4.     Çalışma (.doc) veya (.docx) formatında yazılmalıdır. Sayfa düzeni alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5.     Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 6.     Atıflar sayfa altı dipnot olarak verilmelidir. Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu)- makale adı ise “” (tırnak) içinde ve makalenin yayınlandığı dergi koyu olacak şekilde, yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

Örnek:

I. Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999, s.18.

II. Ceylan Tokluoğlu, “Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: 84 (2013), s. 103-142.

III. Saray, a.g.e., s.82.

IV. Tokluoğlu, a.g.m., s.5.

 1.     Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 2.     Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
 3.     Tebliğ metinleri 5 ila 10 bin kelime ile sınırlandırılmalıdır.

 

 

İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0 312 297 68 70
Belgegeçer: 0 312 299 20 76
E-posta: ait@hacettepe.edu.tr

İnternet Sitesi: http://www.ait.hacettepe.edu.tr 


Anıtkabir Derneği

Turgut Reis Cad. Arzu Apt. No:3/5

Mebusevleri - Tandoğan / Ankara
Tel: 0312 213 16 58
Belgegeçer: 0312 222 72 06 
E-posta: bilgi@anitkabir.com.tr - anitder@ttmail.com 

İnternet Sitesi: https://www.anitkabir.com.tr 

 

Sempozyum Yazışma Adresi

19mayissempozyumu@gmail.com

 


 

 

19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE

ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

15-18 MAYIS 2019 -ANKARA

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Duyurusunun İlanı

19 KASIM 2018

Tebliğ Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

18 OCAK 2019

Kabul Edilen Özetlerin İlan Edilmesi

18 ŞUBAT 2019

Tebliğ Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

14 NİSAN 2019

Sempozyum Kesin Programının İlan Edilmesi

6 MAYIS 2019

Tebliğ Özetleri Kitapçığının Yayımlanması

16 MAYIS 2019

Sempozyum Günleri

15-18 MAYIS 2019

Tebliğlerin Basımı için Son Gönderim Tarihi

19 TEMMUZ 2019

Sempozyum Kitabının Yayımlanması

1 KASIM 2019Başvuru Formu ve Taahhütname (İndir)
Diğer Haberler
  ANITKABİR DERNEĞİ 29’UNCU GENEL KURUL DUYURUSU
  19 MAYIS SEMPOZYUMU BİTİŞ YAZISI
  ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN 80. YILI ANISINA HATIRA PUL BASTIRILMASI
  INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATATÜRK & TURKISH INDEPENDENCE ON THE CENTENARY OF MAY 19th, 1919
  19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
  ENGELLİ ARAÇLARI ŞARJ İSTASYONU VE BRAİLLE ALFABESİ İLE ANITKABİR EL REHBERİ
  ANITKABİR DERNEĞİ 28’NCİ GENEL KURUL DUYURUSU
  2015-2016 YILI ANITKABİR FOTOĞRAF YARIŞMASI DUYURUSU
  ANITKABİR DERNEĞİ YAZI YARIŞMASI SONUCU (28 ARALIK 2015)
  "Cumhuriyetin Türk Kadınına Kazandırdıkları ve Güncel Uygulamalar" Konulu Yazı Yarışması
  ATATÜRK’ÜN İZİNDE ANKARA GEZİSİ TAMAMLANDI
  2014-2015 YILI ANITKABİR FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI
  2014-2015 YILI ANITKABİR FOTOĞRAF YARIŞMASI DUYURUSU